preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 9. 2010.

Ukupno: 458733
Ovaj mjesec: 4576
Danas: 2
 
Vijesti

NATJEČAJ

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. UČITELJ – ICA  MATEMATIKE,  puno radno vrijeme 40 sati tjedno, neodređeno – 1 izvršitelj/ica
 2. UČITELJ – ICA  INFORMATIKE, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, (32 sata neodređeno + 8 sati određeno) – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i  članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnateljica  Osnovne škole Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. UČITELJ – ICA  MATEMATIKE,  puno radno vrijeme 40 sati tjedno, neodređeno – 1 izvršitelj/ica

 

 1. UČITELJ – ICA  INFORMATIKE, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, (32 sata neodređeno + 8 sati određeno) – 1 izvršitelj/ica

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane

člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br.  6/19.).

Prijavu s  dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom  na adresu Škole:

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće  s naznakom “za natječaj“.

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu s aktivnom mail adresom na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjeneodnosno testiranja) se mora priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu 
 4. uvjerenje danije podistragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja,
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. 

Prije sklapanja ugovora o radu odabranikandidatdužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (“Narodne novine” broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16. )

Rok za podnošenje prijave: 23.10.-31.10.2020.

Mjesto rada je u pravilu u sjedištu ustanove, a po potrebi i izvan sjedišta.

Na oglašeno radno  mjesto mogu se javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” br. 82/08. i 69/17.).  

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih

obitelji (“Narodne novine” br. 121/17. i 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenih na poveznici: 

20za% 20ostvarivanje %20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14., 39/18. i 32/20.), osim navedenog pod točkom a) još trebaju priložiti dokaze u smislu čl. 9. st. 2., 3., 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom odnosno javnu ispravu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, u smislu čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg poslodavca radni odnos nije prestao krivnjom radnika, u smislu čl. 9. st. 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 13/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na procjenu odnosno testiranje sukladno Pravilniku dostupnom na poveznici: 

http://os-veliko-trgovisce.skole.hr

Procjena odnosno testiranje može biti pismeno ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://os-veliko-trgovisce.skole.hr

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10.,

       90/11., 16/12. , 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), 

 1. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj 

       školi (Narodne novine, broj 124/09. i 73/10.),

 1. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj  

       67/14. i 81/15.),

 1. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015., i 3/2017),
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,

       broj 112/10.,112/10., 82/19. i 43/20).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi

o zaštiti podataka.

Prijem u radni odnos: 16.11.2020.

O ishodu natječaja svi kandidati će biti u zakonskom roku obaviješteni putem mrežne stranice škole i dostavom Odluke na kućnu adresu kandidata.

Izrazi koji se u ovom tekstu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na muške i ženske osobe.

Datum objave na stranicama škole i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 23.10.2020. godine.

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOMPošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ana Knežević   datum: 23. 10. 2020.
preskoči na navigaciju